تصویربرداری نوری به روش اسپکل لیزری برای اندازه گیری جریان خونی در سطح مغز

81

در این روش از اثر تارشدگی اسپکل لیزر استفاده می شود تا نقشه جریان خون بافت به دست آید و که از طریق آن می توان جریان خون و یا انسداد رگ ها را به صورت برخط مشاهده نمود. از این روش می توان برای بررسی رگ های خونی و مطالعه تغییرات جریان خون ناشی از تحریکات خارجی به مغز و نیز بررسی ساختاری سایر بافت های سطحی مانند رتینای چشم بهره گرفت. بررسی و مطالعه بهبود زخم در پوست، بررسی جریان های ثانویه و پدیده پخش در مطالعات میکروفلوئیدیک از جمله قابلیت های دیگر روش مذکور است.

علوم شناختی
علوم شناختی 141 دنبال کننده
filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک