شهید کامران فرجی -نماهنگ به زبان ترکی

85

فرزند : مسیب عضویت : پاسدار تاریخ شهادت : 1364/4/4 محل شهادت : جزیره مجنون محل خدمت : مخابرات مزار: گلزار شهدای وادی رحمت تبریز http://63khatam.ir/

۶ ماه پیش