انقلاب اسلامی ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟

732
در روایت معتبر از امام محمد باقر (ع) آمده است که انقلاب اسلامی ایران به ظهور حضرت حجت (عج) متصل خواهد شد.
pixel