سنتور غربی - یا یه چیزی شبیه آن

178

دستگاه عجیبی است اما خالق آن گویا نابغه بوده چون بقدری زیبا نوازنده مینوازد که مو به تنت سیخ میشود . ببینید ! https://simavacenter.ir info@simavacenter.ir

simava
simava 20 دنبال کننده