گفتار درمانی آنلاین،گفتار درمانی مجازی|09120452406بیگی|گفتار درمانی

357
گفتار درمانی آنلاین،گفتار درمانی مجازی|09120452406بیگی|گفتار درمانی آنلاین چیست؟ انجمن گفتار زبان و شنوایی آمریکا برای آن دسته از مردمانی که در مناطق دور از دسترس به خدمات گفتار درمانی هستند یا افرادی که امکان مراجعه حضوری به کلینیک هارو ندارند telepractice را پیشنهاد کرده است.درمان انلاین اگر موارد مهم رعایت شود اپر بخشی آن مثل جلسه حضوری می باشد. 09120452406 بیگی | gofkar.com
pixel