بازی ساز حرفه ای ایرانی در باهمستان

1,080

بازی ساز حرفه ای ایرانی در برنامه با همستان شبکه جهانی جام جم حضور پیدا کرد. هشمتین حمله از بهترین بازی های رایانه ای ایرانی در این برنامه معرفی شد