فیلم روند پر کردن دندانها با کامپوزیت

671

در این ویدیو شما روند پر کردن دندانها با کامپوزیت را می بینید. در نوشته همه چیز درباره پر کردن دندانها در وب سایت مجله سلامت مدآوا ما به زبان ساده انواع مواد برای پر کردن دندانها را ذکر کردیم در آنجا گفتیم که محاسن پر کردن با کامپوزیت زیبایی ان است برای مشاهده این مقاله به سایت medava.org مراجعه کنید.

pixel