پرواز در طبیعت زیبای شمال

559

پرواز دوست خوبم آقا فرشید ارجاعی در سایت ترسه مینودشت --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) -- نماینده آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771