آجیل ابراهیم نژاد

722

فروش آجیل و خشکبار به سراسر کشوردرب منزل گردو مغز گردو توت آلو بخارا قیسی هلو زردآلو قره قروت لواشک محلی و غیره

آجیل ابراهیم نژاد

آجیل ابراهیم نژاد

1 ماه پیش
انواع پسته های فندقی بادامی خنجری وحشی احمدآقایی کله قوچی اکبری درمدلهای خام وبرشته و برشته چند مدل مثلا احمدآقای پختهای مختلف برای سلیقه های مختلف ودرسایزهای متنوع بسیار کم نظیر وفوق حرفه ای