عصر عاشورا

376

عصر عاشورا ••• یکی بود ، یکی نبود. عصر روز دهم که شد ، دیگر هیچ‌ کس نبود. #داستانک_عاشورایی #ادبیات_آیینی #علی_رجبی

pixel