سفرنامه جیم جمل در لندن -1384

581

6765 - " سفرنامه جیم جم در لندن" ؛ تهیه کننده : گودرز طهماسبی ، اجرای برنامه توسط حسین رفیعی با کاراکتر جیم جمل؛ اجرای مسابقه بین بچه ها، گفتگو با نوجوانان ایرانی وخانواده آنها؛ واجرای مسابقه برای کودکان ونوجوانان باموضوع دستورزبان فارسی (سال تولید 1384 )

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
227 725.3 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ 0_0 ♛ZEDONE❤

ZEDONE
247 688.4 هزار بازدید کل

!!! سیزن 11فورتنایت!!!!!!

saiedbook
364 682.1 هزار بازدید کل