افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری

3,936

حضور احمد پایور، مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری