کلیپ زیبای امید به زندگی ....

10,684
زندگی با تمام سختی هایی که تو مسیرش براتون ایجاد میکنه . جاری و ساری است پس از تک تک لحظاتش استفاده ببر و با عشق زندگی کن . تهران سانگ
pixel