گزارش نمایشگاه LG MEA Innofest 2019

507

در این ویدیو گزارشی کلی از نمایشگاه LG MEA Innofest 2019 را خواهید دید. برای توضیحات بیشتر به وب سایت زومیت مراجعه کنید