به یاد ناصر فرهنگ فر؛ شاعرِ گوشه نشین تنبک نوازی ایران

2,299

امروز ۲۳ مرداد مصادف با سالگرد درگذشت ناصر فرهنگ فر، تنبک نواز خوش قریحهٔ موسیقی سنتی ایران است. فرهنگ فر در دهه های ۵۰ و ۶۰ با تمام هنرمندان و گروه های پیشروی موسیقی ایران از جمله محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان به همکاری پرداخت. مروری داشتیم بر کارنامهٔ هنری نسبتا کوتاه این هنرمند ارزندهٔ ایرانی. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده