پالفینگر دریایی/ ضربه گیر

203

ضربه گیر یا فندر عنوان ضربه گیرهای لاستیکی یا چوبی در انواع مختلف است که در اسکله ها در محل برخورد شناور و اسکله بکار می رود که اصطلاحاً به آن، فندر یا ضربه گیر می گویند. فندر یا ضربه گیر موجب می شود تا از برخورد مستقیم دو جسم صلب جلوگیری کند. فندرها ممکن است روی کشتی، روی اسکله، پانتون، لنج و.. نصب شوند.