استراتژی شناختی، علیرضا رنجبر شورابی

56
صحبت های علیرضا رنجبر شورابی، مدیرعامل شرکت نرم افزارهای تعاملی هنر نور و حرکت، پیرامون چالش بازی سرمایه شناختی و طراحی بازی
Cognotech 17 دنبال کننده
pixel