سخنان جنجالی رئیسی و هشدار به روحانی (دست از بازو قطع میکنیم)

779
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel