روبرتودی آمبرسیو (مدیر عامل کارگزاری آلپاری انگلیس)

168
کارگاه آموزشی بررسی استراتژی های نوین معاملات در بسترجدیدترین پلتفرم های معاملاتی روبرتودی آمبرسیو (مدیر عامل کارگزاری آلپاری انگلیس) سه شنبه 1397/01/28 ساعت 15:00 الی 16:30 غرفه اقتصاد بیدار سالن 38
pixel