BIM چیست ؟ مدلسازی اطلاعات ساخت چیست ؟

489
در این ویدئو سعی شده چرایی استفاده از BIM و همچنین حوزه های کاربردی استفاده از مدلسازی اطلاعات ساخت تشریح گردد. ترجمه و تدوین محتوای این ویدئو توسط شرکت فناورانه بنا یار مهراز ایرانیان صورت پذیرفته است.
pixel