اینستا فیلترشه چیکار میکنی؟؟

5,691

بازنشر قسمت دوازدهم صفر درجه با موضوع فیلتر و فیلترینگ باشید... نظر مردم درباره خوبی ها و بدی های فیلترینگ و فضای مجازی.... (باز انتشار شده از تولیدی گروه برنامه صفردرجه)

رایان مدیا
رایان مدیا 781 دنبال کننده