سخنرانی بسیار منطقی آیت الله خامنه ای در مورد مذاکرات خطاب به حسن روحانی....

438
عزیز نوبهار
عزیز نوبهار 55 دنبال‌ کننده

امروز روحانی درمورد گوشیو و بیسیم مذاکره دوباره حرف میزد منظورت کیست عمو ؟آیا مقام معظم رهبری هست؟ ای بی خرد رضا خان هم پس از رفتن به ترکیه کشف حجاب کرد شما را جو گرفته وهمان ماجرا درحال رخ دادن هست وجود مبارک رهبری هست که امروز در آن لباس مقدس خود و خانواده ات سالمید چون شخصی که سرش بریده باشد نمی تواند سخنراتی کند( مثلا داعش وفرقه های مختلف خدا خود همه ما را هدایت کند؛ آمین)