زلاتان: من بدترین آدم روی زمینم!

34
زلاتان فردی که مصاحبه و بازی های جنجالی کم نداشته، چون اخلاق و شخصیت خاص خودش رو داره.
pixel