کشف دیوار باستانی ۳۸۰۰ ساله در شمال لیما پایتخت پرو

202
باستان شناسان موفق شدند یک دیوار باستانی حاوی چندین نقش برجسته را در پرو کشف کنند که به قدیمی ترین تمدن در قاره آمریکا تعلق دارد.......... www.nikru.ir
نیک رو 3.5 هزار دنبال کننده
pixel