بخشی از ایفای نقش آموزشی از کلاس های آموزشی در انیس اندیشه

12
کلنیک انیس اندیشه با مدیریت دکتر انیس خوش لهجه صدق به ارائه خدمات درمانی و خدمات آموزشی در سال 1398 پرداخته است. بخشی از تمرین عملی از کارگاه آموزشی ارائه شده است.
anisandishe 15 دنبال کننده
pixel