محسن چاوشی ـ مریض حالی || نەخۆشبوون

2,819
٭نوێکراوەتە ـ نەخۆشبوون نە جریوە و مەیلی مەستانەت و نە ساردی زستانیشت بگەڕێوە بۆ دەستەکانت چەندەها ڕۆژی زۆر ستەمت بە دەستی زۆرێک خەڵک ڕەوا بینی شەوانە گالیسکە سوار بەرەو ماڵەوە ملی خۆی ئەنێ هەرچەندە ئەگەر مایینەکە ماندوو بێت و هەرچەند گوریسەکە پارە پارە بووبێت بەڵام چونکە کابرا دەرونی سافە بارەکەی ڕێی خۆی ئەکات
سعید کفایتی 1.7 هزار دنبال کننده
pixel