فیلم تزریق ژل خط خنده در مرکز لیزر دلتا

8,270
تزریق فیلر و یا ژل به صورت و بدن به صورت مؤثری چروک های استاتیک و همچنین چروک های ایجادشده در اثر کاهش حجم صورت را پر می کنند و به نوعی بطرز کاملا ماهرانه ای به نواحی از صورت که چربی از بین رفته است حجم اضافه می کنند. ژل الانسه که در دلتا بکار برده می شود از جدیدترین تکنولوژی های ژل دنیا می باشد که علاوه بر ایجاد حجم موجب ساخت کلاژن در پوست میگردد. برای اطلاعات بیشتر با مشاوره کنید:82-40440580
pixel