نوحه لری، جعفر شیرزاد، ای فلک برار شیرم ها کجا

10,626
DIGIKOT 30.7 هزار دنبال کننده
pixel