کاندیدهای گلدن گلوب 2018

1,456
لحظۀ اعلام کاندیدهای هفتاد و پنجمین مراسم گلدن گلوب در دو بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلم درام توسط خانم "شارون استون"
pixel