قرائتی / دوری از خودباختگی و غرب زدگی

8,469
ديث داريم «قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس اعدايى» به مؤمنين بگو: لباس خارجى‌ها را نپوشيد. «و لا تطعموا مطاعم اعدايى» غذاى خارجى‌ها را نخوريد. خدا مى‌داند من غصه مى‌خورم يعنى گاهى آدم فكر مى‌كند عقلش را از دست داده است. اسم دخترش را فينيالو گذاشته است. مى‌گوييم: فينيالو چيست‌؟ مى‌گويد: اسم تيغى در بلغارستان است. حضرت عباسى آدم بر سر اين چوب بزند چقدر خوب است‌؟ آخر در ايران اين همه گل بود رفته اسم يك تيغ در بلغارستان را گذاشته است....
محسن قرائتی 4.6 هزار دنبال کننده

ABAS.KHA.

1 سال پیش
خدا حفظت کنه
pixel