جریمه ۶ میلیاردی شرکت معروف لبنی (گام بلند ارزانی)

403

مردم قطعا مثل کوه پشت این حرکت تحسین برانگیز تعزیرات حکومتی هستند

ایران
ایران 22 دنبال کننده