ماجرای کلیپ پیرمرد 80 ساله و بیمارستان اهواز

7,738
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

توضیحات رئیس بیمارستان امام خمینی اهواز در مورد کلیپ پخش شده از پیرمرد 80 ساله 

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده