بازتاب برگزاری کنفرانس صادرکنندگان توسط زودلzoodel.com

234

زودل کنفرانس صادرکنندگان ایران را با حضور بیش از 1000 شرکت کوچک و متوسط و بررسی راهکارهای صادرات به کشورهای همسایه و جاده ابریشم، با موفقیت برگزار نمود. زودل همراه شرکت های ایرانی در صادرات به کاربران خود این امکان را می دهد تا محصولات خود را7روز هفته و 24ساعت شبانه روز روی وب سایت زودل تبلیغ نمایند. www.zoodel.com 02188704677-8

زودل
زودل 7 دنبال کننده