تحلیل فرهنگی - بخش دوم

1,320

فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «مبانی نظری تحلیل فرهنگی»، راهنمایی برای آموزش کتاب درسی تحلیل فرهنگی در مقطع دبیرستان، تهیه شده توسط سازمان آموزش و پرورش، مهرماه 97

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1