تحلیل فرهنگی - بخش دوم

3,009
فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «مبانی نظری تحلیل فرهنگی»، راهنمایی برای آموزش کتاب درسی تحلیل فرهنگی در مقطع دبیرستان، تهیه شده توسط سازمان آموزش و پرورش، مهرماه 97
pixel