ربات Duke: ربات اسباب بازی هوشمند (آمریکا)

287

با ما همراه باشید ... گروه رباتیک CFP