ناهارعالی، در رستوران حضرتی شاه عبدالعظیم حسنی، خوش گذشت

19

درایام اربعین ماهم به اتفاق مادر و مادر بزرگ و دختر دایی، رفتیم زیارت عبدالعظیم بیاد سیدالشهدا، کربلا نصیبمون دسته جمعی انشاالله. حاجات روا

عطر ایمان
عطر ایمان 9 دنبال کننده