از همراهان همیشگی شیرینی الف سرکار خانم سارا خوئینی ها

299
یکی دیگه از همراهان همیشگی شیرینی الف سرکار خانم سارا خوئینی ها هنرپیشه عزیز کشورمان هستند. آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های ملی را برای ایشان از خداوند مسئلت داریم.
filimo
آقازاده - قسمت 19
%95
حامد با گرفتن اعترافات راضیه، پرونده ی نیما را کامل تر می کند. همزمان بهرامی از اعترافات راضیه با خبر می شود و...
pixel