جشن ورود به سال تحصیلی 1400 - 1399 در مدارس خرد مرکز شیخ صدوق

30
30 بازدید
اشتراک گذاری
جشن ورود به سال تحصیلی جدید در شرایط موجود در کشور و شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین و مجازی در مدارس خرد و در شعبه شیخ صدوق برگزار شد.
pixel