رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط آقای سجاد کرد

67

رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط آقای سجاد کرد با عنوان "جانباز شهید علی اکبر کرد" از دبیرستان پسرانه دوره اول واحد 3 مشهد مقدس این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.