بازدید معاون وزیر تعاون از مرکز نوآوری بخش تعاون استان هرمزگان

185

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری بخش تعاون استان هرمزگان در شهرستان رودان بازدید کرد.در این ویدیو بخشی از این بازدید را خواهید دید

pixel