ماجراهای آقای نیک و شهروند محترقه

69
پاشیدن آب به داخل رغن داغ کار بسیارخطناکی است.اگر ظرف یا ماهی تابه هنگام گرم کردن روغن آتش گرفت در ماهی تابه را ری آن قرار دهید.(آتش خاموش می شود)
qfire125 4 دنبال کننده
pixel