تعریف فیلدهای جستجوی پیشرفته

123

این فیلم در مورد پنل مدیریت (صفحه اطلاعات اولیه - تعریف فیلدهای جستجوی پیشرفته ) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/