ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با لینوکس

10
هادی کیان ارثی 204 دنبال‌ کننده
آشنایی با لینوکس و متن باز
pixel