توصیه مقام معظم رهبری به مترجمان / شبکه رسمی ترجمه کیهان

187
اشاره مقام معظم رهبری به اهمیت تولید و ترجمه آثار ارزشمند و ارسال آن ها به خارج از کشور جهت افزایش رتبه علمی کشور در سطح منطقه و جهان
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel