انتقاد روحانی از دولت خودش !

355
در پی افزایش دبی خروجی سدهای دز و کرخه به‌دستور استانداری خوزستان، سیل بندهای برخی مناطق توسط سازمان آب و برق شکافته شد. شکافتن سیل بندها هرچند موجب تخلیه بخشی از آب رودخانه‌ها می‌شود اما این مسأله موجب زیر آب رفتن برخی شهرها؛ روستاها و مزارع کشاورزی شده است. پی‌نوشت: روحانی با تاکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در مقابل سیل: یک کسی بی‌خود فکر می‌کند فلان جا را بشکافد، موضوع حل می‌شود؛ خب آب می‌رود به سمت روستای دیگر ... !
تهران نیوز 130 دنبال کننده
pixel