تاثیر فصل سرما یا گرما بر نتیجه جراحی بینی

386

متاسفانه برخی از عزیزان بر این باور هستند که فصل هایی نظیر پاییز یا زمستان زمان مناسبی برای جراحی بینی نیستند یا ممکن است به خاطر حساسیت فصلی نتیجه مطلوبی از جراحی خود نداشته باشند. در این فیلم گزیده از صحبت های دکتر ثابتی متخصص گوش و حلق و بینی را پیرامون این موضوع می شنوید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02126202041 02126202056