سمینار تجربه های کاربردی مدیریت

56

در این سمینار بسیار کاربردی ، بهترین نکات کاربردی مدیریت مورد بررسی و اشاره قرار گرفته و راه کارهای اجرایی ارائه میگردد . برای برگزاری اینگونه دوره ها و سمینارها با شماره 09120886730 ، احمد رضا نصیری ، تماس حاصل فرمایید .