خط چیپس میوه خانگی کارگاهی صنعتی / کیامین صنعت 09118575002

114

کیامین صنعت مازندران تولید انواع : خشک کن میوه ، فرهای پخت ، طراحی و ساخت خطوط مکانیزه مازندران-ساری https://t.me/kiamin_sanat