روش محدود کردن کاربران در گروه تلگرام توسط ربات

44

برای محدود کردن کاربر از ارسال پیام به مدت مشخص در گروه بر روی پیام کاربر reply زده و این دستور را ارسال کنید. به جای x عدد مورد نظر را وارد کنید. مثال ( سکوت 10 دقیقه ) . sabzlikebot

سبزلایک
سبزلایک 1 دنبال کننده