وهن مذهب با قمه زنی

2,420

اما امروزه بعضی از عزاداری ها مانند قمه زنی، راه رفتن روی آتش، زنجیر تیغ دار و... موجب شده تا پیروان دیگر مذاهب نسبت به تشیع دیدگاه بدی پیدا کرده و از این مذهب گریزان شوند. درحالی که انجام این اعمال وهن مذهب است. و در حال حاضر حرام است.

ایران پلاس
ایران پلاس 2 دنبال کننده